แจ้งส่งแผนปฏิบัติงาน รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับงานจ้างทำแนวกันไฟและลาดตระเวน
ภายในวันที่ 6 มีนาคม 60 ทาง อีเมล์ Tak_forest @hotmail.com

.

 

****
.
 
 

 

 14 กุมภาพันธ์ - 14 เมษายน 2560 ห้ามเผาเด็ดขาด
 
 
,

 

 

 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
     ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น 2 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทร. 0 5551 2153
Copyright 2011 © Ministry of Natural Resources and Environment All rights reserved.