« JAN 2561 »
SU MO TU W TH FR SA
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
View all 
Number of Visitor
หน้าหลัก >> ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
Start Date : End Date : Search :
This group only ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง All group
หน้าหลัก > ข่าวหน่วยงาน > ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (4 ต.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (4 ต.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 (4 ต.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (4 ต.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 (4 ต.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 (4 ต.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดตาก ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอบแห้งฯ (28 ส.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอบแห้งผลผลิตบุกและพืชผลทางการเกษตรแบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 30 หน่วย อำเภอแม่ระมาด และอำเภออุ้มผาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ก.ค. 2560)
รายงานผลราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงอบแห้งผลผลิตบุกและพืชผลทางการเกษตร (19 ก.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดตาก ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอบแห้งฯ (17 ก.ค. 2560)
รายงานผลกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง จ้างเหมาบริการยานพาหนะ (3 ก.ค. 2560)
รายงานผลการกำหนดราคาวัสดุการเกษตร (กล้าไม้ไผ่) (16 มิ.ย. 2560)
รายงานผลการกำหนดราคาวัสดุการเกษตร (งบกลางไฟป่า) (18 พ.ค. 2560)
รายงานผลกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง วัสดุการเกษตร(กล้าไม้) (26 เม.ย. 2560)
รายงานผลการกำหนดราคากลาง น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานบรรจุถัง (24 เม.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอบแห้งผลผลิตบุกและพืชผลทางการเกษตรแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (21 เม.ย. 2560)
รายงานผลราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงอบแห้งผลผลิตบุกและพืชผลทางการเกษตร (21 เม.ย. 2560)
รายงานผลการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะ (ปุ๋ยคอก)โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด (11 เม.ย. 2560)
รายงานผลการกำหนดราคากลาง วัสดุการเกษตรและวัสดุอบรม โครงการส่งเสริมการปลูกป่าพื้นบ้านชุมชน (food bank) (9 ก.พ. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (7 ก.พ. 2560)
Page : [1] 2 3 4 Next
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
     ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น 2 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทร. 0 5551 2153
Copyright 2011 © Ministry of Natural Resources and Environment All rights reserved.