Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 เม.ย. 63

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 พ.ย. 62

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

12 มิ.ย. 62

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.84 Mb ดาวน์โหลด: 3024 ครั้ง
3 มิ.ย. 62

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ตาก

7 มิ.ย. 61

สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจฯและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

7 มิ.ย. 62

ข้อมูลสถิติผู้รับบริการด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ปี 2560-2562

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 3024 ครั้ง
7 มิ.ย. 62

สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลฯปี2562

11 พ.ย. 61

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2