Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 มิ.ย. 65

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

31 มี.ค. 65

สถิติการให้บริการจัดเก็บรายได้และการตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล รอบ 6 เดือน

9 มี.ค. 65

รายงานประจำปี พ.ศ. 2564

20 ก.ย. 64

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

28 เม.ย. 64

พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

28 เม.ย. 64

กฎกระทรวง องค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด: 4640 ครั้ง
1 เม.ย. 64

สถิติการให้บริการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

10 ก.พ. 64

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จำนวนทั้งหมด 23 รายการ
1 2 3 >