Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 ก.พ. 64

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

5 ต.ค. 63

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน พ.ศ.2563

20 เม.ย. 63

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 พ.ย. 62

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

12 มิ.ย. 62

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.84 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
3 มิ.ย. 62

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ตาก

7 มิ.ย. 61

สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจฯและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

7 มิ.ย. 62

ข้อมูลสถิติผู้รับบริการด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ปี 2560-2562

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 23 รายการ
< 1 2 3