Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบฟอร์มการให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 พ.ค. 62

อนุญาต1-อนุญาตทำไม้สักในป่า

29 พ.ค. 62

อนุญาต3-ใบอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า

29 พ.ค. 62

อนุญาต4-ใบอนุญาตทำไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน

29 พ.ค. 62

ใบรับคำขออนุญาตทำไม้หวงห้าม

29 พ.ค. 62

คำขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

29 พ.ค. 62

คำขอรับประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป หนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นใดที่ทำจากไม้หวงห้าม

29 พ.ค. 62

คำขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

29 พ.ค. 62

แบบบัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง

จำนวนทั้งหมด 33 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>