Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
วันที่ 14 พฤษภาคม 2565
นางสาวพิชญาภา หาดบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แกลเลอรี่