Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
นางฉันทนา ทับทอง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันกลาง ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีนายนวพล นวกุลพันธ์ นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธาน

แกลเลอรี่