Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

อบรมให้ความรู้ตามโครงการ ตากร่วม "วน " (WON)

อบรมให้ความรู้ตามโครงการ ตากร่วม "วน " (WON)
วันที่ 16 มิถุนายน 2565
นายวุฒิชัย เขตกรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวมารียา กฤษดากำธร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก อบรมให้ความรู้ตามโครงการ ตากร่วม "วน " (WON) ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด ประจำปี พ.ศ .2565 และส่งมอบถังวน ให้กับโรงเรียนตากพิทยาคม ณ ห้องประชุม อาคาร 115 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยมี ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นประธาน

แกลเลอรี่