Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมการดำเนินงานของเครือข่ายทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธณรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมการดำเนินงานของเครือข่ายทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธณรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 14 มิถุนายน 2565
นางสาววราภรณ์ สัพทน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ร่วมการดำเนินงานของเครือข่ายทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธณรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบแนวคิดพัฒนาเครือข่ายทสม. ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ บริเวณบ้านใหม่เสรีธรรม หมู่ที่ 7 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

แกลเลอรี่