Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 16 มิถุนายน 2565
นางสาววาสนา ทนงรบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นางสาววราภรณ์ สัพทน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ร่วมดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบแนวทางการพัฒนาเครือข่าย ทสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณสองข้างทางบ้านแม่หละ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

แกลเลอรี่