Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากจัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
   ที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์หนองเล่ม ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก นายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากได้จัดขึ้น เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมโครงการฯ 
    สืบเนื่องจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ. ศ. 2561 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากจึงได้จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน กำหนดเป้าหมายปลูกต้นไม้ บนเนื้อที่ 20 ไร่ โดยไม้ที่ปลูก ได้แก่ ต้นพญาเสือโคร่ง ต้นอินทนิน  ต้นราชพฤกษ์ รวมจำนวน 500 ต้น

แกลเลอรี่