Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัทห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

Spot

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .mp3 | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง

Spot

ขนาดไฟล์:0.17 Mb | ประเภทไฟล์: .mp3 | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง