Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เตรียมพร้อมร่วมงานฉลอง "วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดตาก ปี 2562"

เตรียมพร้อมร่วมงานฉลอง "วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดตาก ปี 2562"

จังหวัดตาก ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ขอเชิญชวนผู้ปกครองและเยาวชนทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยการเตรียมตัวไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

ด้วย 4 วิธีง่าย ๆ ดังนี้

    1. ยึดอกพกถุงผ้า

    2. พกกล่องบรรจุอาหาร/ปิ่นโตใส่อาหาร

    3. พกแก้วน้ำส่วนตัว

    4. คัดแยกขยะทิ้งให้ตรงประเภท