Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก รับมอบวัสดุอลูมิเนียมเพื่อสนับสนุนการจัดทำขาเทียมพระราชทาน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก รับมอบวัสดุอลูมิเนียมเพื่อสนับสนุนการจัดทำขาเทียมพระราชทาน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก รับมอบวัสดุอลูมิเนียมที่เกิดจากการคัดแยกขยะ และเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ โดยการรวบรวมห่วงกระป๋องเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนการจัดทำขาเทียมพระราชทาน จากหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดตาก อาทิเช่น สำนักงานคลังจังหวัดตาก องค์การบริหารสวนตำบลวังหิน 

แกลเลอรี่