Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนจังหวัดตาก

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนจังหวัดตาก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญารัตน์ รังศิลป์  ผอ.สนง.ทสจ.ตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนจังหวัดตาก โดยให้บริการด้านคำแนะนำการใช้น้ำบาดาล และร่วมรณรงค์การลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสสติก  ณ โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก

แกลเลอรี่