Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

วันที่ 24 ก.พ. 2563
นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นประธาน

แกลเลอรี่