Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.00 น.
นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผอ.สนง.ทสจ.ตาก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม
(1)เดิน-วิ่ง แม่สอดกอดขุนเขา ครั้งที่ 2
(2) โครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2563
ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

แกลเลอรี่