Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมต้อนรับองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ)เดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ พร้อมตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการนกแล ร้อย คชต.3445 และมอบถุงพระราชทานให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 40 นาย

ร่วมต้อนรับองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ)เดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ พร้อมตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการนกแล ร้อย คชต.3445 และมอบถุงพระราชทานให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 40 นาย

วันที่ 27 ก.พ. 63
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ
เดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ พร้อมตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการนกแล ร้อย คชต.3445
และมอบถุงพระราชทานให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 40 นาย
หน่วย ฉก.ร4 จำนวน 10 นาย
หน่วย ฉก.ทพ.35 จำนวน 10 นาย

เวลา 15.30 น.
เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์แม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด และมอบถุงพระราชทานจำนวน 250 ถุง รับฟังการบรรยายสรุป
เยี่ยมราษฎร และตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการฯ
โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้
นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผอ.สนง.ทสจ.ตาก
นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก)
นายสันธาน มั่นคง ผอ.สบอ.ที่ 14 (ตาก)
และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

แกลเลอรี่