Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกบุกตามแนวทางการอนุรักษ์เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่จังหวัดตาก

แผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกบุกตามแนวทางการอนุรักษ์เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่จังหวัดตาก

โครงการส่งเสริมการปลูกบุกตามแนวทางการอนุรักษ์เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่จังหวัดตาก ภายใต้โครงการป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดตาก งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ

โครงการส่งเสริมการปลูกบุกตามแนวทางการอนุรักษ์เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่จังหวัดตาก

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 45 ครั้ง

รายละเอียดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกบุกตามแนวทางการอนุรักษ์เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่จังหวัดตาก

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 44 ครั้ง