Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก เลขานุการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน

แกลเลอรี่