Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) จังหวัดตาก#ทางหลวงชนบท

โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) จังหวัดตาก#ทางหลวงชนบท

 

 

วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 สนง.ทสจ.ตาก ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทตาก จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) จังหวัดตาก
โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกต้นแดง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัด จำนวน 7 ต้น และต้นมะค่าโมง จำนวน 50 ต้น ณ สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทตาก

แกลเลอรี่