Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้าไม้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้าไม้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้าไม้ โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการป่าชุมชนต้นแบบจังหวัดตาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ

2020-09-09 (1)

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 55 ครั้ง