Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Tak

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2560

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2560

 วันที่ 29 พย. 2560 เวลา 13.30 น. ฝ่ายเลขาโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2560

โดยมี ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม   โดยเน้นย้ำเรื่องการดูแลรักษาป่าและการให้ประโยชน์จากป่าโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่ในการช่วยเฝ้าระวังทรัพยากรในพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทำความเข้าใจการใช้พื้นที่ป่าพูดคุยเรื่องรังวัดกับราษฎรในพื้นที่ และวางแผนไฟป่าประจำปี โดยกำหนดวัน ห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในช่วง 10 กุมภาพันธ์ 2561 - 10 เมษายน 2561  

แกลเลอรี่